Kredytowanie

Skontaktuj się

12 688 90 00

ZAMÓW ROZMOWĘ

ZAMÓW SPOTKANIE

Wyślij email

Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą!

Specjalnie dla naszych klientów opracowaliśmy bezpieczny i komfortowy proces zakupu swojego wymarzonego mieszkania. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i wieloletniemu doświadczeniu dokładamy wszelkich starań, aby zakup mieszkania był dla Państwa niezapomnianą i pełną szczęścia chwilą.
 

 • Umowa rezerwacyjna
  Umowa ta zawierana jest na etapie „przedsprzedaży”, tj. przed rozpoczęciem prac budowlanych. W tym okresie oferta sprzedaży jest bardzo szeroka, dając nabywcy duży wybór atrakcyjnych mieszkań. Również proponowana cena mieszkań zwykle należy do najniższych, dlatego wielu nabywców korzysta z tej formy umowy.
   
 • Umowa przedwstępna sprzedaży
  Jest zawierana w formie cywilno-prawnej lub notarialnej z wpisem roszczenia do Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Umowa zawiera niezbędne informacje dotyczące przedmiotowej Nieruchomości, opis całego procesu realizacji inwestycji, w tym harmonogram płatności oraz postanowienia dotyczące finalizacji przedsięwzięcia i przeniesienia własności.
   
 • Wpłaty na rachunek powierniczy
  Wszelkie wpłaty dokonywane przez nabywców na poczet zakupu lokalu mieszkalnego odbywają się ratalnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym postępu prac budowlanych na rachunek powierniczy. W ten sposób, za pośrednictwem bankowego inspektora nadzoru środki przeznaczane są wyłącznie na potrzeby realizacji danej inwestycji.
   
 • Odbiór techniczny mieszkania
  Po wybudowaniu budynku, lokale mieszkalne zostają zinwentaryzowane, tak by jego ostateczne parametry (powierzchnia, aranżacja ścianek, rozmieszczenie instalacji) stanowiły podstawę do końcowego rozliczenia finansowego, a nabywca zapłacił za faktyczny stan lokalu mieszkalnego. Odbiór techniczny przeprowadzany jest w obecności klienta oraz przedstawicieli spółki i generalnego wykonawcy.
   
 • Umowa przyrzeczona sprzedaży – przeniesienie własności
  Po zakończeniu realizacji inwestycji i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku następuje przeniesienie własności lokalu na nabywcę poprzez zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. Na złożony notarialnie wniosek dla każdego lokalu zostaje założona odrębna, wolna od wszelkich obciążeń Księga Wieczysta.

BANKI

Nasi doradcy, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie pomogą Państwu w wyborze optymalnej oferty kredytowej. W okresie procedowania i uruchomienia kredytu zapewniamy profesjonalną opiekę oraz przygotowanie i dostarczenie bankom niezbędnych dokumentów. Aby pozytywna decyzja kredytowa została podjęta niezwłocznie, utrzymujemy bieżący kontakt z placówką wybranego przez Państwa banku, monitorując stan kredytu i rozwiązując wszelkie bieżące wątpliwości.

 


 

Kalkulator kredytowy

W celu sprawdzenia szerokiej gamy ofert kredytowych dostępnych na rynku oraz obliczenia szacowanej raty kredytowej skorzystaj z dostępnego poniżej narzędzia.  Serwis ma charakter informacyjny, a dokładne koszty kredytu wyliczone zostaną w indywidualnej umowie kredytowej.

Wylicz swoją ratę kredytową.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży, gdzie nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania.

 

 • Co to jest rachunek powierniczy?
  To rachunek, na którym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi na podstawie odrębnej umowy przez osobę trzecią. Umowa taka określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne wpłacone na rachunek mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku. Dzięki zastosowaniu rachunku powierniczego otwartego w umowach z deweloperem środki finansowe dokonywane przez nabywców przeznaczane są wyłącznie na potrzeby realizacji danej inwestycji.

 

 • Czym się charakteryzuje ustawa deweloperska?
  Jest to ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uchwalona przez Sejm w dniu 16 września 2011 roku. Wprowadza ona szereg postanowień gwarantujących bezpieczeństwo transakcji związanej z zakupem lokalu mieszkalnego przez nabywcę. Głównym zabezpieczeniem, wynikającym z ustawy  jest konieczność stosowania przez deweloperów rachunku powierniczego dla realizowanych inwestycji. Ponadto nabycie lokalu odbywać się będzie poprzez zawarcie „umowy deweloperskiej”, zawierającej ściśle określoną treść zgodnie z opracowanym i przedstawionym w ustawie wzorem. W trakcie zakupu mieszkania nabywca otrzymuje od dewelopera „prospekt informacyjny” zawierający niezbędne dane na temat realizowanej budowy, jak również dane o sytuacji prawno-finansowej dewelopera, pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowe, projekty architektoniczno-budowlane, a także przykłady poprzednich ukończonych inwestycji.

 

 • Jak wygląda harmonogram wpłat w umowie?
  Zawarcie umowy wiąże się z wpłatą kwoty stanowiącej ok. 20% ceny nabywanego lokalu, z czego ustalona z nabywcą kwota stanowić będzie zadatek w rozumieniu art. 394   k.c.. Pozostała część ceny sprzedaży płatna jest na rachunek bankowy sprzedającego zgodnie z harmonogram rzeczowo-finansowym postępu prac na budowie, zawierającym prognozowane terminy płatności poszczególnych rat. Harmonogram zawiera od 5 do 7 rat, a o konieczności wpłaty poszczególnych zaliczek deweloper będzie każdorazowo powiadamiał Nabywcę listem poleconym z określeniem ustalonego terminu wpłaty licząc od dnia doręczenia.

 

 • Czy klient może dokonywać zmian w aranżacji nabywanego lokalu mieszkalnego ?
  Każdy nabywca ma możliwość dokonania zmian w zakresie układu ścian działowych, rozmieszczenia lub zmiany instalacji elektrycznych, C.O i Wod-Kan o ile ingerencja nie narusza zasad bezpieczeństwa i zostanie zaakceptowana przez uprawnionych pracowników spółki. „Zmiany  lokatorskie” stanowią standardową procedurę zawartą w umowach przedwstępnych, a ich realizacja oraz ewentualne koszty uzależnione są od zaawansowania prac budowlanych.

 

 • Czy lokale mieszkalne posiadają udział w gruncie?
  Zgodnie z Ustawą o Własności Lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ustanowienie własności każdego lokalu mieszkalnego odbywa się nierozłącznie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz wiąże się z założeniem odrębnej Księgi Wieczystej. W zależności od statusu prawnego gruntu, na którym posadowiona jest nieruchomość cena lokalu mieszkalnego zawiera udział w jego wartości lub prawie użytkowanie wieczystego.

Newsletter

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać najnowsze informacje.